U ponedeljak, 18. 3. 2019. godine, umesto predavanja od 9.00 h do 10. 45 h, biće održano predavanje o ulozi javnog tužioca u pravu SAD (predavač: Walter Perkel, pravni savetnik u Ambasadi SAD i federalni tužilac SAD) od 16.00 h do 17.45 h (srednja sala).

Kolokvijum iz KPP će biti održan 28. 3. 2019. godine (umesto 25. 3).