Poštovani/e,

Obraćamo Vam se iz Centra za istraživanje javnih politika (CENTAR) nevladine organizacije istraživačkog usmerenja (think tank) iz Beograda, osnovane 2010. godine, koja se bavi ispitivanjem efekata javnih politika u domenu bezbednosti i socio-ekonomskog statusa građana.

Centar za istraživanje javnih politika poziva sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija da učestvuju na konkursu za najbolje radove iz oblasti ljudske bezbednosti. Rok za slanje radova je 10. oktobar 2017. godine.

Teme ovogodišnjeg konkursa su:

  • Postkonfliktna društva i proliferacija lakog i malokalibarskog oružja;
  • Bezbednost ranjivih grupa;
  • Informaciona bezbednost;
  • Prirodne katastrofe i bezbednost u zajednici;
  • Novi izazovi zdravstvene bezbednosti.

Nagradni konkurs „Svetlana Đurđević Lukić“ nastao je sa idejom promocije i operacionalizacije koncepta ljudske bezbednosti. Dugogodišnji angažman i doprinos empirijskom i teorijskom istraživanju ljudske bezbednosti kojim se, tragično preminula ko-osnivačica CENTRA bavila predstavlja pokretačku ideju ovog nagradnog konkursa.

Najbolja dva rada će biti novčano nagrađena i objavljena u dvojezičnom zborniku zajedno sa ostalim odabranim radovima uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Autorima radova će nagrade biti dodeljene na svečanosti koja će biti održana u decembru u Beogradu.

Rukopisi se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na e-mail CENTRA:  konkurs@publicpolicy.rs sa naznakom Nagradni konkurs_Ime i prezime_Fakultet_nivo studija.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na: konkurs@publicpolicy.rs ili potražite informacije na sajtu www.publicpolicy.rs i Facebook stranici @PublicPolicyRS.

CENTAR – O nama

Poziv za studenske radove