Poštovani studenti, renomirana advokatska kancelarija, Karanović partners, raspisala je konkurs za pripravnike. Detalje možete videti  u k/andidates brošuri, a sam konkurs je objavljen na web stranici – www.karanovicpartners.com/careers/.