Na osnovu odluke uprave Fakulteta, bibliotekarke će kontaktirati korisnike isključivo putem e-pošte, a samo izuzetno telefonom.  Zato ćemo pri učlanjenju u biblioteku i rezervaciji knjiga moliti da nam date vašu e-adresu, ako to želite.