Prvi kolokvijum iz predmeta Pravna informatika održaće se 29.03.2017. godine u velikoj sali, sa početkom u 9.00 časova.