Obevaštavaju se studenti da će četvrti kolokvijum iz predmeta Engleski jezik II biti održan 15.03.2018. godine u 14h.