Kolokvijum iz Krivičnog procesnog prava će se održati 16. 5. 2019. godine u velikoj sali, od 12.00 do 14.00h.

Studenti mogu raditi 1. i/ili 2. kolokvijum. Dobijena ocena se računa kao ocena odgovora na 1. i/ili 2. ispitno pitanje.

Oblasti za 1. kolokvijum: Procesni subjekti; Procesne radnje

Oblasti za 2. kolokvijum: Tok postupka; Postupak po pravnim lekovima; Skraćeni postupak; Postupak prema maloletnicima.