Obaveštavaju se studentkinje i studenti PFUUB da će u julskom ispitnom roku ispite na predmetima Međunarodno privatno pravo, Međunarodno privredno pravo, Arbitražno pravo i Obligaciono pravo držati prof. dr Dušan Kitić. Ispiti će biti pismeni i održavaće se u već predviđenim terminima.

Studenti koji su Ispit iz predmeta Obligaciono pravo prijavili kod prof. dr Dušana Kitića mogu ga polagati i kod doc. dr Katarine Jovičić u sledećim terminima: 4. jula u 12.00h, 5. jula u 14.00h i 10. jula u 12.00h.

Studentkinje i studenti koji su u školskoj 2018/2019 slušali Arbitražno pravo kod doc. dr Katarine Jovičić mogu u julskom ispitnom roku polagati ispit iz Arbitražnog prava kod doc. dr Katarine Jovičić pod uslovom da su ispunili predispitne obaveze i u skladu sa evidencijom doc. dr Jovičić. Ispiti će se održati u sledećim terminima: 4. jula u 12.00h, 5. jula u 14.00h i 10. jula u 12.00h.