Poštovane studentkinje i studenti PFUUB

Informatori za školsku 2019/2020. godinu za sve četiri godine osnovnih studija dostupni su na web stranici PFUUB, studentskoj službi i skriptarnici. Inofrmatori sadrže pravila studiranja koja će se primenjivati u toku ove školske godine, uključujući informacije o predavanjima i vežbama, akademski kalendar, uslove za izlazak na ispite, uslove za upis u narednu godinu studija, kao i i formacije kome da se obratite u vezi Vaših mogućih pitanja.

Okvirni raspored za sve ispitne rokove do kraja ove školske godine ( zaključno sa ispitnim rokom septembar II) biće objavljen na sajtu Fakulteta sledeće nedelje.

Prodekanica, prof. dr Violeta Besirević