Drugi kolokvijum iz predmeta Radno pravo održaće se 09. maja 2017. godine, u Srednjoj sali sa početkom u 16:00 časova (termin vežbi).