Poštovane kolginice i kolege,

Ispit iz predmeta Obligaciono pravo pored već zakazanog termina 14.12.2017. godine održaće se i u dodatnom terminu i to 11.12.2017. godine sa početkom u 11:00 časova.

Studenti koji žele da polažu ispit 11.12.2017. godine dužni su da najkasnije do 07.12.2017. godine dođu u studentsku službu i izvrše promenu termina ispita sa 14.12.2017. godine na 11.12.2017. godine.