Na osnovu dogovora sa studentima promenjen je termin održavanja vežbi iz predmeta Građansko procesno pravo koje će će se u novom terminu održavati četvrtkom od 16.00 do 18.45 časova.

UPRAVA FAKULTETA