Diplomirani studenti zaintresovani za volontiranje u Gradskom javnom pravobranilaštvu ili Prekršajnom sudu u Beogradu mogu se prijaviti prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs). Uz prijavu dostaviti i svoju biografiju.