Studenti koji prate predmet Međunarodno javno pravo treba da za vežbe 16. novembra 2016. urade domaći zadatak koji se sastoji u pisanju sažetka presude MSP u slučaju Odšteta za povrede pretrpljene u službi Ujedinjenih nacija. Dalja uputstva za izradu zadatka nalaze se na stranicama predmeta na linku https://sites.google.com/a/pravnifakultet.rs/mjp/materijali-za-vezbe-2016-2017 (Vežbe MJP_zadatak br. 2).

Ivana Vukčević