Vežbe iz Krivičnog prava Opšti deo će se održavati (počevši od 8. decembra 2017. godine) od 12.00 h (za obe grupe). Dana 8. decembra 2017. godine će na vežbama biti rađeni zadaci iz materije predviđene za drugi kolokvijum koji će se održati 14.12.2017. godine (Modaliteti izvršenja krivičnog dela).