ponedeljak, 27. novembar u 19:00 Novi prostor

Projekat: STUDENTI STUDENTIMA

„Pitajte (budućeg) bibliotekara“

govori: Milica Antić, student treće godine Katedre za Bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Cilj radionice je da steknete veštine pronalaženja potrebnih podataka u moru drugih informacija,projekat-studenti-studentima naučite pravilno bibliografsko citiranje i sastavljanje forme i kompozicije pisanih radova. Naučićete da pronalazite željene informacije koristeći se pretragom različitih baza podataka (Jstor, Cobiss,  KoBSON,  Index  Translationum,  Phaidra i drugih). Biće predstavljene metode bibliografskog citiranja (Čikago stil, APA stil, MLA stil, ISBD, prema pravilima Srpske akademije nauka i umetnosti, prema pravilima Matice srpske i druge) i objašnjenje zbog čega je važno pravilno citirati. Biće prikazano kakvu kompoziciju i elemente treba da poseduje jedan kvalitetan pisani rad. Imaćete priliku da pored samostalnog pronalaženja informacija i literature za svoje radove, dobijete pomoć u pronalaženju podataka i bibliografskom citiranju u cilju izrade validnih seminarskih, maturskih i drugih pisanih radova.

Na prvoj od tri radionice, predstavićemo cilj radionice, prikazati baze podataka i načine snalaženja u pretraživanju, pretrage po imenu i prezimenu autora, po naslovu publikacije, po ključnim rečima i napredno pretraživanje.