Školska godina organizovana je u dva semestra: zimski i letnji semestar. U svakom semestru, po pravilu, predviđeno je 15 nedelja nastave, a u ukupnom trajanju od 30 nedelja u akademskoj godini.

Okvirni akademski kalendar za školsku 2016/2017pdf-icon-e1427660067566

ZIMSKI SEMESTAR

DATUM  DEŠAVANJA
03.10.2016. god. Početak nastave (predavanja za sve predmete).
17.10.2016. – 28.10.2016. god. Oktobarski apsolventski ispitni rok (prijajavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi)
11.11.2016. Dan primirja u Prvom svetskom ratu – neradan dan.
31.10.2016. Početak vežbi.
05.12 – 16.12.2016. god.
Decembarski apsolventski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi, ali i ostali studenti uz obavezu plaćanja naknade).
– Dodela diploma.
23.12.2016. god. Poslednji dan nastave u zimskom semestru.
04.01. – 13.01.2017. god. Studentska praksa.
Overa semestra.
31.12.2016. god. do 08.01.2017. god. Fakultet neće raditi zbog novogodišnjih i božićnih praznika.
 09.01.2017. god. Početak rada.
16.01.- 10.02.2017. god. Januarsko-februarski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi).

Napomena:   Na kraju zimskog semestra studenti su u obavezi da overe semestar i to u periodu koji  će odrediti  Studentska služba, a obaveštenje o tačnim datumima za overu će biti  objavljeno na sajtu Fakulteta.

LETNJI SEMESTAR

DATUM  DEŠAVANJA
13.02. 2017. god. Početak nastave  (predavanja za sve predmete i vežbe dvosemestralnih predmeta).
15. i 16.02.2017. god. Sretenje (Dan državnosti Srbije) – neradni dani.
27.02.2017. god. Početak vežbi za  predmete u letnjem semestru.
06.03. – 17.03.2017. god. Martovski apsolventski ispitni rok(prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi).
14.04. – 17.04.2017. god. Pravoslavni Uskrs – neradni dani.
18.04. – 28.04.2017. god. Aprilski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi).
01.05. – 02.05.2017. god.
1. i 2. maj – neradni dani.
26.05.2017. god. Poslednji dan nastave u letnjem semestru.
01.06. – 23.06.2017. god. Junski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi).
28.06.- 07.07.2017. god. Julski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi).
28.08. – 08.09.2017. god. Septembarski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi).
14.09. – 27.09.2017. god. Septembarski 2 ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi).
02.10. – 13.10.2017. god. Oktobarski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti samo redovni studenti).

Napomena:   Na kraju letnjeg semestra studenti su u obavezi da overe semestar i to tokom maja meseca.

Školska godina organizovana je u dva semestra: zimski i letnji semestar. U svakom semestru, po pravilu, predviđeno je 15 nedelja nastave, a u ukupnom trajanju od 30 nedelja u akademskoj godini.

Nastava se odvija u obliku predavanja i vežbi, a studentima se, u cilju da što kvalitetnije savladaju nastavnu materiju pojedinih predmeta, nudi i mogućnost učestvovanja u praktičnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima koje organizuju predmetni nastavnici.

Kolokvijumi su predviđeni u toku trajanja nastave, a tačan datum održavanja određuju predmetni nastavnici.

Ispitni rokovi: U skladu sa članom 90. stavom 7. i 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015) broj ispitnih rokova samostalno određuje visokoškolska ustanova. U ispitnim rokovima studenti će moći da prijavljuju sve ispite za koje su ispunili predispitne obaveze.

Ispitni rokovi za školsku 2016/17. god. će biti održani u terminima koji će biti naknadno objavljeni, a planirano je da se održe u terminima navedenim u nastavku:

Redovni ispitni rokovi

(prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi)

               Apsolventski ispitni rokovi

 (prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi, a u novembarskom i                   decembarskom ispitnom roku i ostali studenti uz obavezu plaćanja naknade)

Januarsko-februarski ispitni rok     16.01. – 10.02.2017. god. Oktobarski apsolventski ispitni rok   17.10. – 28.10.2016. god.
Aprilski ispitni rok   18.04. – 28.04.2017. god. Novembarski ispitni rok   07.11. – 18.11.2016. god.
Junski ispitni rok   01.06. – 23.06.2017. god. Decembarski ispitni rok   05.12. – 16.12.2016. god.
Septembarski ispitni rok   28.08.- 08.09.2017. god. Martovski ispitni rok   06.03. – 17.03.2017. god.
Septembarski 2 ispitni rok
14.09. -27.09.2017. god.
Majski ispitni rok   08.05. – 19.05.2017. god.
Oktobarski ispitni rok (samo redovni)
02.10. -13.10.2017. god.
Julski ispitni rok   28.06. – 07.07.2017. god.