Akademski kalendar 2017/2018

Školska godina organizovana je u dva semestra: zimski i letnji semestar. U svakom semestru, po pravilu, predviđeno je 15 nedelja nastave, a u ukupnom trajanju od 30 nedelja u akademskoj godini.

ZIMSKI SEMESTAR

DATUM  DEŠAVANJA
02.10.2017. god. Početak nastave (predavanja za sve predmete)
11.11.2017. god. Dan primirja u Prvom svetskom ratu – neradan dan
06.11. – 17.11.2017. god. Novembarski apsolventski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvrštiti samo apsolventi, ali i ostali studenti uz obavezu plaćanja naknade)
01.11.2017. god. Početak vežbi.
04.12 – 15.12.2017. god.
Decembarski apsolventski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi, ali i ostali studenti uz obavezu plaćanja naknade)
22.12.2017. god. Poslednji dan nastave u zimskom semestru i svečana dodela diploma
04.01. – 12.01.2018. god. Studentska praksa
Overa semestra
27.12.2017. god. do 08.01.2018. god. Fakultet neće raditi zbog novogodišnjih i božićnih praznika
 09.01.2018. god. Početak rada
15.01.- 09.02.2018. god. Januarsko-februarski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi)

Napomena: Na kraju zimskog semestra studenti su u obavezi da overe semestar i to u periodu koji će odrediti Studentska služba, a obaveštenje o tačnim datumima za overu će biti objavljeno na sajtu Fakulteta.

LETNJI SEMESTAR

DATUM  DEŠAVANJA
12.02.2018. god. Početak nastave (predavanja za sve predmete i vežbe dvosemestralnih predmeta)
15. i 16.02.2018. god. Sretenje (Dan državnosti Srbije) – neradni dani
01.03.2018. god. Početak vežbi za predmete iz letnjeg semestra
05.03. – 16.03.2018. god. Martovski apsolventski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi)
06.04. – 09.04.2018. god. Pravoslavni Uskrs – neradni dani
10.04. – 21.04.2018. god. Aprilski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi)
01.05. i 02.05.2018. god.
1. i 2. maj – neradni dani
07.05. – 18.05.2018. god. Majski apsolventski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi)
25.05.2018. god. Poslednji dan nastave u letnjem semestru
04.06. – 29.06.2018. god. Junski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi)
02.07.- 10.07.2018. god. Julski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi)
27.08. – 07.09.2018. god. Septembarski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi)
13.09. – 26.09.2018. god. Septembarski 2 ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi)
01.10. – 12.10.2018. god. Oktobarski ispitni rok (prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi).

Napomena: Na kraju letnjeg semestra studenti su u obavezi da overe semestar i to tokom maja meseca.

Nastava se odvija u obliku predavanja i vežbi, a studentima se, u cilju da što kvalitetnije savladaju nastavnu materiju pojedinih predmeta, nudi i mogućnost učestvovanja u praktičnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima koje organizuju predmetni nastavnici.

Kolokvijumi su predviđeni u toku trajanja nastave, a tačan datum održavanja određuju predmetni nastavnici.

Ispitni rokovi: U skladu sa članom 90. stavom 7. i 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015) broj ispitnih rokova samostalno određuje visokoškolska ustanova. U ispitnim rokovima studenti će moći da prijavljuju sve ispite za koje su ispunili predispitne obaveze.

Ispitni rokovi za školsku 2017/18. god. će biti održani u terminima koji će biti naknadno objavljeni, a planirano je da se održe u terminima navedenim u nastavku:

Redovni ispitni rokovi

(prijavu ispita mogu izvršiti redovni studenti i apsolventi)

Apsolventski ispitni rokovi

 (prijavu ispita mogu izvršiti samo apsolventi, a u novembarskom i      decembarskom ispitnom roku i ostali studenti uz obavezu plaćanja naknade)

Januarsko-februarski ispitni rok 15.01. – 09.02.2018. god.
Aprilski ispitni rok 10.04. – 21.04.2018. god. Novembarski ispitni rok: 06.11. – 17.11.2017. god.
Junski ispitni rok 04.06. – 29.06.2018. god. Decembarski ispitni rok: 04.12. – 15.12.2017. god.
Septembarski ispitni rok   27.08.- 07.09.2018. god. Martovski ispitni rok: 05.03. – 16.03.2018. god.
Septembarski 2 ispitni rok
13.09. – 26.09.2018. god.
Majski ispitni rok: 07.05. – 18.05.2018. god.
Oktobarski ispitni rok 01.10. – 12.10.2018. god. Julski ispitni rok: 02.07. – 10.07.2018. god.

 

Akademski kalendar 2018/2019

Školska godina organizovana je u dva semestra: zimski i letnji semestar. U svakom semestru, po pravilu, predviđeno je 15 nedelja nastave, a u ukupnom trajanju od 30 nedelja u akademskoj godini.

ZIMSKI SEMESTAR

DATUM  DEŠAVANJA
28.09.2018. god. Svečano otvaranje školske godine
01.10.2018. god. Početak školske godine za I godinu
03.10.2018. god. Sednica NNV
08.10. – 12.10.2018. god. Predstavljanje opcionih predmeta za studente II, III i IV godine
15.10.2018. god. Početak školske godine za II, III i IV godinu
15.10. – 16.10.2018. god. 
Prijava opcionih predmeta u studentskoj službi
01.11.2018. god. Početak vežbi u zimskom semetru
01.11.2018. god. Početak rada pravnih klinika u zimskom semestru
 05.11. – 16.11.2018. god. Apsolventski ispitni rok: NOVEMBAR
11.11. – 12.11.2018. god. Dan primirja u Prvom svetskom ratu (neradni dani)
 03.12. – 14.12.2018. god. Aposlventski ispitni rok: DECEMBAR
12.12.2018. god. Sednica NNV
19.12. – 26.12.2018. god. Overa zimskog semestra
21.12.2018. god. Svečana dodela diploma
26.12.2018. god. Poslednji dan nastave u zimskom semestru
31.12.2018. – 07.01.2019. god. Fakultet ne radi zbog novogodišnjih i božićnih praznika
08.01.2019. god. Početak rada Fakulteta
14.01. – 29.01.2019. god. Ispitni rok: JANUAR
01.02. – 14.02.2019. god. Ispitni rok: FEBRUAR
15.02. – 16.02.2019. god. Sretenje (Dan državnosti Srbije) – neradni dani

Napomena: Na kraju zimskog semestra studenti su u obavezi da overe semestar i to u periodu koji će odrediti Studentska služba, a obaveštenje o tačnim datumima za overu će biti objavljeno na sajtu Fakulteta.

LETNJI SEMESTAR

DATUM  DEŠAVANJA
18.02.2019. god. Početak nastave (predavanja za sve predmete i vežbe dvosemestralnih predmeta)
01.03.2019. god. Početak vežbi za jednosemetralne predmete u letnjem semestru
01.03.2019. god. Početak rada pravnih klinika u letnjem semestru
04.03. – 15.03.2019. god. Apsolventski ispitni rok: MART
06.03.2019. god. Sednica NNV
08.04. – 19.04.2019. god. Ispitni rok: APRIL
26.04. – 05.05.2019. god.
Fakultet ne radi zbog Pravoslavnog Uskrsa i prvomajskih praznika
06.05.2019. god. Početak rada Fakulteta
13.05. – 24.05.2019. god. Apsolvetnski ispitni rok: MAJ
20.05. – 24.05.2019. god. Overa letnjeg semestra
24.05.2019. god. Poslednji dan nastave u letnjem semestru
05.06.2019. god. Sednica NNV
03.06. – 21.06.2019. god. Ispitni rok: JUN
10.06. – 28.06.2019. god. Prijava kandidata na konkurs za upis na prvu godinu studija
01.07. – 10.07.2019. god. Ispitni rok: JUL
04.07. i 18.07.2019. god. Polaganje prijemnog ispita
08.07. – 31.07.2019. god. Upis novih studenata
01.08. – 21.08.2019. god. Fakultet radi po sistemu organizovanog dežurstva
26.08. – 13.09.2019. god. Ispitni rok: SEPTEMBAR I
02.09. – 06.09.2019. god. Prijava kandidata na konkurs za upis na prvu godinu studija
09.09.2019. god. Polaganje prijemnog ispita
10.09. – 30.09.2019. god. Upis novih studenata
18.09. – 27.09.2019. god. Ispitni rok: SEPTEMBAR II

Napomena: Na kraju letnjeg semestra studenti su u obavezi da overe semestar i to tokom maja meseca.

Nastava se odvija u obliku predavanja i vežbi, a studentima se, u cilju da što kvalitetnije savladaju nastavnu materiju pojedinih predmeta, nudi i mogućnost učestvovanja u praktičnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima koje organizuju predmetni nastavnici.

Kolokvijumi su predviđeni u toku trajanja nastave, a tačan datum održavanja određuju predmetni nastavnici.

Ispitni rokovi: U skladu sa članom 90. stavom 7. i 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015) broj ispitnih rokova samostalno određuje visokoškolska ustanova. U ispitnim rokovima studenti će moći da prijavljuju sve ispite za koje su ispunili predispitne obaveze.