Akademski kalendar 2018/2019

Školska godina organizovana je u dva semestra: zimski i letnji semestar. U svakom semestru, po pravilu, predviđeno je 15 nedelja nastave, a u ukupnom trajanju od 30 nedelja u akademskoj godini.

ZIMSKI SEMESTAR

DATUM  DEŠAVANJA
28.09.2018. god. Svečano otvaranje školske godine
01.10.2018. god. Početak školske godine za I godinu
03.10.2018. god. Sednica NNV
08.10. – 12.10.2018. god. Predstavljanje opcionih predmeta za studente II, III i IV godine
15.10.2018. god. Početak školske godine za II, III i IV godinu
15.10. – 16.10.2018. god. 
Prijava opcionih predmeta u studentskoj službi
01.11.2018. god. Početak vežbi u zimskom semetru
01.11.2018. god. Početak rada pravnih klinika u zimskom semestru
 05.11. – 16.11.2018. god. Apsolventski ispitni rok: NOVEMBAR
11.11. – 12.11.2018. god. Dan primirja u Prvom svetskom ratu (neradni dani)
 03.12. – 14.12.2018. god. Aposlventski ispitni rok: DECEMBAR
12.12.2018. god. Sednica NNV
19.12. – 26.12.2018. god. Overa zimskog semestra
21.12.2018. god. Svečana dodela diploma
26.12.2018. god. Poslednji dan nastave u zimskom semestru
31.12.2018. – 07.01.2019. god. Fakultet ne radi zbog novogodišnjih i božićnih praznika
08.01.2019. god. Početak rada Fakulteta
14.01. – 29.01.2019. god. Ispitni rok: JANUAR
01.02. – 14.02.2019. god. Ispitni rok: FEBRUAR
15.02. – 16.02.2019. god. Sretenje (Dan državnosti Srbije) – neradni dani

Napomena: Na kraju zimskog semestra studenti su u obavezi da overe semestar i to u periodu koji će odrediti Studentska služba, a obaveštenje o tačnim datumima za overu će biti objavljeno na sajtu Fakulteta.

LETNJI SEMESTAR

DATUM  DEŠAVANJA
18.02.2019. god. Početak nastave (predavanja za sve predmete i vežbe dvosemestralnih predmeta)
01.03.2019. god. Početak vežbi za jednosemetralne predmete u letnjem semestru
01.03.2019. god. Početak rada pravnih klinika u letnjem semestru
04.03. – 15.03.2019. god. Apsolventski ispitni rok: MART
06.03.2019. god. Sednica NNV
08.04. – 19.04.2019. god. Ispitni rok: APRIL
26.04. – 05.05.2019. god.
Fakultet ne radi zbog Pravoslavnog Uskrsa i prvomajskih praznika
06.05.2019. god. Početak rada Fakulteta
13.05. – 24.05.2019. god. Apsolvetnski ispitni rok: MAJ
20.05. – 24.05.2019. god. Overa letnjeg semestra
24.05.2019. god. Poslednji dan nastave u letnjem semestru
05.06.2019. god. Sednica NNV
03.06. – 21.06.2019. god. Ispitni rok: JUN
10.06. – 28.06.2019. god. Prijava kandidata na konkurs za upis na prvu godinu studija
01.07. – 10.07.2019. god. Ispitni rok: JUL
04.07. i 18.07.2019. god. Polaganje prijemnog ispita
08.07. – 31.07.2019. god. Upis novih studenata
01.08. – 21.08.2019. god. Fakultet radi po sistemu organizovanog dežurstva
26.08. – 13.09.2019. god. Ispitni rok: SEPTEMBAR I
02.09. – 06.09.2019. god. Prijava kandidata na konkurs za upis na prvu godinu studija
09.09.2019. god. Polaganje prijemnog ispita
10.09. – 30.09.2019. god. Upis novih studenata
18.09. – 27.09.2019. god. Ispitni rok: SEPTEMBAR II