Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Godina I, br 1/2010, str.1-310
UDK 34           ISSN 2217-2815


SADRŽAJ

ČLANCI

Michael Martinek, Friedrich Karl von Savigny (1779–1861) – Leben und Werk eines großen deutschen Juristen
Edin Šarčević, Karakteriziranje dejtonskog ustavnog modela – o jednom neuspješnom ustavnom eksperimentu
Andrej Savin, The Arbitration Exception and Protection of Arbitration Agreements in the EU
Slobodan Vukadinović, Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona

PRAVNE AKTUELNOSTI
Miloš Živković, O kvalitetu novijih građanskopravnih propisa u Srbiji
Zoran Ivošević, Reciklirana sudska reforma
Momčilo Grubač, Povodom novog Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore
Aleksandra Čavoški, Reforma zaštite životne sredine u Evropskoj uniji

PRILOZI
Luka Breneselović, O jeziku i nomotehnici Nacrta Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima
Vladimir Vodinelić, O jeziku i nomotehnici Nacrta Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima, Povodom istoimenog teksta Luke Breneselovića
Ivan Janković, Pravna priroda ugovora o slepčovodstvu

PRIKAZI
Vladimir Vodinelić, Filippo Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, Ein Handbuch mit Texten und Materialien, treće, potpuno prerađeno izdanje, Springer, Wien-New York, 2009.

SUDSKA PRAKSA
Snežana Andrejević, Obavezno javno objavljivanje pravosnažne sudske presude u elektronskom mediju i na sajtu na globalnoj mreži

STUDENTSKI RADOVI
Jelena Nešić, Aktivna i pasivna eutanazija: da li su razlike njihovog pravnog statusa pravno utemeljene?
Ivana Popović, Velika odluka za male ljude (Komentar člana 35. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije)

BIBLIOGRAFIJE
Priredila Ljiljana Prljinčević, Pravna bibliografija – Srbija 2009.