Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Godina I, br 1/2010, str.1-310
UDK 34           ISSN 2217-2815


SADRŽAJ

ČLANCI

Michael Martinek, Friedrich Karl von Savigny (1779–1861) – Leben und Werk eines großen deutschen Juristen

Edin Šarčević, Karakteriziranje dejtonskog ustavnog modela – o jednom neuspješnom ustavnom eksperimentu

Andrej Savin, The Arbitration Exception and Protection of Arbitration Agreements in the EU

Slobodan Vukadinović, Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona

 

PRAVNE AKTUELNOSTI

Miloš Živković, O kvalitetu novijih građanskopravnih propisa u Srbiji
Zoran Ivošević, Reciklirana sudska reforma

Momčilo Grubač, Povodom novog Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore

Aleksandra Čavoški, Reforma zaštite životne sredine u Evropskoj unijiPRILOZI

Luka Breneselović, O jeziku i nomotehnici Nacrta Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima

Vladimir Vodinelić, O jeziku i nomotehnici Nacrta Zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima, Povodom istoimenog teksta Luke Breneselovića

Ivan Janković, Pravna priroda ugovora o slepčovodstvu

 

PRIKAZI

Vladimir Vodinelić, Filippo Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, Ein Handbuch mit Texten und Materialien, treće, potpuno prerađeno izdanje, Springer, Wien-New York, 2009.

 

SUDSKA PRAKSA

Snežana Andrejević, Obavezno javno objavljivanje pravosnažne sudske presude u elektronskom mediju i na sajtu na globalnoj mreži

 

STUDENTSKI RADOVI

Jelena Nešić, Aktivna i pasivna eutanazija: da li su razlike njihovog pravnog statusa pravno utemeljene?

Ivana Popović, Velika odluka za male ljude (Komentar člana 35. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije)

 

BIBLIOGRAFIJE

Priredila Ljiljana Prljinčević, Pravna bibliografija – Srbija 2009.