Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Godina I, br 2/2010, str.311-559
UDK 34    ISSN 2217-2815


SADRŽAJ

ČLANCI

Zlatko Stefanović, Culpa in contrahendo – metodološki ogled

Dragana Knežić-Popović, Pravna priroda javnog beležništva

Nada Bakić, Minderheitensprachen in einem Prozess in Serbien

Vojin Dimitrijević, Video-nadzor u javnom i privatnom prostoru

Nenad Vukčević, Predsednički imunitet kao štit od odgovornosti za međunarodne zločine

 

PRAVNE AKTUELNOSTI

Vesna Rakić-Vodinelić, Neustavna reforma „reforme“ pravosuđa

Zoran Ivošević, Felerično otklanjanje grešaka

Borislav Ivošević i Veljko Kovačević, Osvrt na novi Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Zoran Ivošević, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na rad

 

PRILOZI

Tarik Haverić, Nepristranost: fikcija kao ideal

Dejan A. Milić, „Gledajte u budućnost!…“ (Govornički portret dr Zorana Đinđića)

 

PRIKAZI

Bogoljub Milosavljević, Zoran Tomić, Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd 2010, 646 str.

 

PRAVNA PRAKSA

Vida Petrović-Škero, Studiranje i izdržavanje: komentar presude Vrhovnog kasacionog suda

 

STUDENTSKI RADOVI

Nenad Grujić, Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju

Ana Galjak, GMO – hrana budućnosti ili frankenštajn hrana

Srđan Tolpa, Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

 

ETIČKI KODEKS nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

 

IN MEMORIAM: Prof. dr Slavica Krneta

 

HRONIKA FAKULTETA (2010. godina), priredila Milka Bekjarev