Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Godina I, br 2/2010, str.311-559
UDK 34           ISSN 2217-2815


SADRŽAJ

ČLANCI

Zlatko Stefanović, Culpa in contrahendo – metodološki ogled
Dragana Knežić-Popović, Pravna priroda javnog beležništva
Nada Bakić, Minderheitensprachen in einem Prozess in Serbien
Vojin Dimitrijević, Video-nadzor u javnom i privatnom prostoru
Nenad Vukčević, Predsednički imunitet kao štit od odgovornosti za međunarodne zločine

PRAVNE AKTUELNOSTI
Vesna Rakić-Vodinelić, Neustavna reforma „reforme“ pravosuđa
Zoran Ivošević, Felerično otklanjanje grešaka
Borislav Ivošević i Veljko Kovačević, Osvrt na novi Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
Zoran Ivošević, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na rad

PRILOZI
Tarik Haverić, Nepristranost: fikcija kao ideal
Dejan A. Milić, „Gledajte u budućnost!…“ (Govornički portret dr Zorana Đinđića)

PRIKAZI
Bogoljub Milosavljević, Zoran Tomić, Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd 2010, 646 str.

PRAVNA PRAKSA
Vida Petrović-Škero, Studiranje i izdržavanje: komentar presude Vrhovnog kasacionog suda

STUDENTSKI RADOVI
Nenad Grujić, Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju
Ana Galjak, GMO – hrana budućnosti ili frankenštajn hrana
Srđan Tolpa, Izmene i dopune Zakona o parničnom postupku

ETIČKI KODEKS nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
IN MEMORIAM: Prof. dr Slavica Krneta
HRONIKA FAKULTETA (2010. godina), priredila Milka Bekjarev