Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Godina III, br. 2/2012, str. 251-467
UDK 34   ISSN 2217-2815


SADRŽAJ

ČLANCI

Michael Martinek, Otto von Gierke (1841 – 1921) – Leben und Werk eines großen deutschen Juristen

Saša Janković, Načelo oportuniteta u radu Zaštitnika građana

Jelena Simić, Medicinskopravni aspekti transseksualnosti – u susret priznavanju pravnih posledica promene pola u Srbiji

Katarina Ivančević, Građanskopravna odgovornost proizvođača za štetu od neispravnog proizvoda

Hayder Ajeel Fadhil Altamimi, Jurisdiction Over Grave Breaches of Human Rights in Iraq Committed by PMSCs Contracted with the USA: The Nisur Square Incident

 

PRAVNE AKTUELNOSTI

Zoran Ivošević, Komisija za žalbe Saveta za štampu – godinu dana posle

 

PRILOZI

Kimo Čavdar, Karakteristike pojmova „trgovac“ i „trgovinski ugovor“ u odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o obligacionim odnosima Republike Makedonije

 

PRIKAZI

 Jelena Volić-Hellbusch, Ivan Janković, Na belom hlebu: smrtna kazna u Srbiji 1804–2002, Službeni glasnik i Clio, Beograd 2012, 622 str.

 

PRAVNA PRAKSA

Biserka Živanović, Produženo pravo na naknadu plate nereizabranih nosilaca pravosudne funkcije i sudije za prekršaje koji nije izabran za sudiju prekršajnog suda – komentar presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1 4831/12 od 14. novembra 2012. godine

 

STUDENTSKI RADOVI

Danilo Stevandić, Uredbe u pravnom poretku Republike Srbije

Milan Mijović, Pravni aspekti saobraćaja u kosmosu

 

IN MEMORIAM: „Višak života“ – Vojinu Dimitrijeviću

 

HRONIKA FAKULTETA (2012. godina), priredila Milka Bekjarev