Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Godina IV, br. 1/2013, str. 1-251
UDK 34   ISSN 2217-2815


SADRŽAJ

ČLANCI

Zlatko Stefanović, Identifikacija pravnih praznina

Violeta Beširević, Ustav bez demosa: zašto Evropska unija (ipak) ima ustav

Dušan Kitić, La litispendance en droit international privé européen

Vladimir V. Vodinelić, Opoziv (povlačenje) medijske informacije – samo moralna i etička ili i pravna obaveza?

Mario Reljanović, Postupanja internet operatora povodom navodnog kršenja autorskih prava – zakonodavstvo i praksa u Srbiji

 

PRAVNE AKTUELNOSTI

Jelena Simić, „Nevinost bez zaštite” – jedno viđenje Zakona o pravima pacijenata

 

PRIKAZ

Vesna Rakić-Vodinelić, Bosa M. Nenadić, O jemstvima nezavisnosti ustavnih sudova – sa posebnim osvrtom na Ustavni sud Srbije

 

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Ustavni sud u predmetima zabrane rada udruženja

 

STUDENTSKI RADOVI

Sonja Petrović, Problem imuniteta: slučaj sudanskog predsednika Al Bašira

Milica Filipović, Belgija v. Senegal – granice tumačenja Konvencije protiv torture

 

BIBLIOGRAFIJE

Pravna bibliografija – Srbija 2012, priredila Ljiljana Prljinčević