Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Godina V, br. 2/2014, str. 345-653

 UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izd.)
ISSN 2406-1387 (Online)

 

 


SADRŽAJ

 

ČLANCI

 

PRAVNE AKTUELNOSTI

PRILOZI

Ivan Janković, Macke

 

PRIKAZI

Mladen R. Tišma, Donald P. Kommers, Russel A. Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 3. prerađeno i prošireno izdanje, Duke University Press, Durham – London 2012, 874 str .

 

PRAVNA PRAKSA

Zoran Ivošević, Okončanje parničnog postupka u slučaju nepotpune procesne zajednice nužnih suparničara (Komentar zakonske odredbe i sudske odluke)

 

STUDENTSKI RADOVI

Jovan Radulović, Sinteza procesnih stilova adversijalnog i mešovitog sistema krivičnog procesnog prava na primeru Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju – Deo 2.

 

HRONIKA FAKULTETA (2014. godina), priredila Iva Ruškuc