Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Godina VI, br. 2/2015, str. 257-507

 UDK 34
ISSN 2217-2815 (Štampano izd.)
ISSN 2406-1387 (Online)

 

 


SADRŽAJ

 

 

ČLANCI

PRAVNE AKTUELNOSTI

PRAVNA PRAKSA

 

IN MEMORIAM: Prof. emeritus dr Momčilo Grubač (1945–2015)